Mer info

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 februari 2019

Allmänt

Ett ombud för värden är på plats för att visa bostaden och agerar kontakt.

Det upprättas skriftligt kontrakt gentemot det bostadssökande företaget med överenskommelser såsom hyresnivå, vad som ingår i hyran, tillträdesdag etc.

Ombudet informerar hyresgästen om de ordningsregler och åtaganden som gäller för fastigheten.

Ombud för värden ser till att överlämna/mottaga och kvittera nycklar till/från hyresgästen i samband med inflyttning och utflyttning.

Ombud är på plats och deltar aktivt vid inflyttnings- och utflyttningsbesiktning som inkluderar signering av besiktningsprotokoll.

Ombud tillhandahåller svenskt bankkonto för värds räkning dit hyra samt eventuell reglering av depositionen kan betalas till.

Värden eller dess ombud och bostadssökande ansvarar för att innan påskrift av hyresavtal kontrollera varandras identitet.

Vitalis Konsult har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan värd och bostadssökande företag i ett hyreskontrakt. Vitalis Konsult är ingen avtalspart i ett hyreskontrakt som tecknas med bostadssökande.

Värden är ansvarig för att ta ställning till och göra en bedömning av begärd hyra. Vitalis Konsult tar inte ansvar för att de hyror som utannonseras och/eller avtalas motsvarar aktuell bruksvärdeshyra.

Vitalis Konsult förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift på den utannonserade månadshyran, vid debitering av hyran för värdens bostad.

Erlagd deposition återbetalas till hyresgästen efter hyresperiodens slut. Vid uppkommen tvist mellan värd och hyresgäst avseende nyttjande av deposition har värd en skyldighet att ansöka om att erlagd deposition ska deponeras hos Länsstyrelsen.

Skadeärenden drivs med eventuell inblandning av värds och hyresgästs försäkringsbolag och utan inblandning av Vitalis Konsult. Värd och hyresgäst ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.

Vid skador som uppkommit under hyresperioden ska ersättning utgå till värden utifrån anskaffningsvärde med åldersavdrag. I första hand ska hyresgäst själv ersätta skadat lösöre med motsvarande lösöre. I andra hand ska hyresgäst ersätta värden med motsvarande anskaffningsvärde. Ersättning skall erläggas skyndsamt.

Kontakten mellan bostadssökande och värd via Vitalis Konsult är inte att jämföra med en bostadsförmedling. Vitalis Konsult informerar, analyserar, kartlägger, presenterar och vägleder samt administrerar och assisterar.

Vitalis Konsult kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter eller tvistemål mellan bostadssökande företag och värd, vad det än må gälla. Vitalis Konsult kan inte bli skadeståndsskyldig.

Bostadssökande företag ska hålla Vitalis Konsult skadelös för eventuella anspråk, krav eller liknande från värd avseende depositionen; hanteringen, utbetalningen eller annat.

Användarvillkoren kan komma att ändras.